ویدئویی از یک گزارش قدیمی صداوسیما درباره رابطه خاص شهید قاسم سلیمانی و احمدشاه مسعود را از زبان فرزند اسطوره مقاومت افغانستان مشاهده کنید.برترین ها