قرص فاویپیراویر و آمپول رمدسیویر دو دارویی هستند که در ماه‌های اخیر مصرف زیادی میان بیماران مبتلا به کرونا داشته اند، اما آیا این دو دارو باید برای همه بیماران تجویز شوند؟