اردوغان برای افتتاح پل به ریزه رفته بود و قرار بود به همراه دختران و پسران خردسال روبان افتتاح پل را قیچی کند،
اما یک پسربچه که در مقابل او ایستاده بود زودتر از همه روبان را قیچی کرد. اردوغان پس از اینکه متوجه این کار شد با انگشت خود ضرباتی به سر کودک وارد کرد.
این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و موجی از خشم و نظراتی تند را به همراه داشته است. تونکای اوزکان مشاور ارشد رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در واکنش به این اقدام اردوغان خطاب به او گفته: چه کار می‌کنید؟ شما نمی‌توانید با این بچه‌ها اینگونه رفتار کنید؟ شما کی هستید؟ منبع: فرارو