ویدئوی مسابقه شنای عروس و داماد روی استیج عروسی به ویدئویی داغ در فضای مجازی تبدیل شد.