واکنش دیدنی «جواد مولانیا» مجری تلویزیون به قیمت 150 میلیون تومانی عکس رضا کیانیان را در ویدئویی زیر ببینید.