کلیپی پربازدید از یک نماینده پارلمان لهستان که سعی می کند با فرار از دست پلیس بسته ای حاوی غذا و دارو را به مهاجران افغانستاتی که در مرز لهستان با بلاروس محبوس شدند برساند.