دامدار استرالیایی پس از اینکه بخاطر منع آمدوشد ( کرونا) نتوانست در مراسم تدفین عمه‌اش شرکت کند، اینگونه به او ادای احترام کرد .  جا داره به این دامدار عزیر بگیم ادای احترامت به درد عمت میخوره !!