در بخش خبر ورزشی خبر صدا و سیما «عزیزی خادم» رئیس فدراسیون فوتبال گفت: برنامه‌ریزی کرده ایم تا تماشاگرانی که واکسن زده‌اند و کارت دارند به ورزشگاه بیایند.