یک فیلم، میکروسکوپی از لحظه ورود ویروس کرونا به مغز خفاش را نشان میدهد ، که سلول های خفاش توانستند ویروس را خنثی کنند ، و این همان چیزی است که باعث می شود خفاش ها بر خلاف انسان ها تحت تأثیر ویروس قرار نگیرند و بیمار نشوند.

ین کلیپ از لنز میکروسکوپ در موسسه پاستور در پاریس ، فرانسه گرفته شده است.