محیا دارابیان ملی پوش جوان سنگنوردی ایران در مسابقات جوانان جهان عنوان چهارم را در بخش سرعت به دست آورد.
درخشش بانوی سنگنورد ایرانی در مسابقات جهانی محیا دارابیان در مسابقات ماده سرعت با شکست حریفانش به مرحله نیمه نهایی راه یافت اما در این مرحله برابر ورزشکاری از ایتالیا شکست خورد و به رده بندی رسید.
دارابیان در این مرحله نیز برابر ورزشکاری از فرانسه شکست خورد و عنوان چهارم را به دست آورد. وی در ادامه مسابقات در مواد بولدرینگ و سرطناب رقابت خواهد کرد.