روز گذشته ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد یک خانواده افغان نوزاد خود را سر دست گرفته و تحویل نظامی آمریکایی بر روی دیوار فرودگاه می‌دهد.
این ویدئو بازتاب گسترده‌ای در بین کاربران داشت.
اما سرنوشت این کودک چه شد؟ سرنوشت جالب کودک افغان که ویدئویش وایرال شد این ویدئو به سرعت وایرال شد اما توضیحش وایرال نشد!
بر اثر ازدحام جمعیت، این نوزاد همراه پدرش زیر دست‌ و پا گرفتار شدند. پدر این کودک برای نجات فرزندش از مرگ او را تحویل سرباز آمریکایی داد که در نهایت زیر نظر تیم پزشکی مستقر در فرودگاه کابل درمان شد و به آغوش خانوده بازگشت. در همین رابطه ویدئویی که روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد را ببینید: