مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان; محمد نعیم: اگر آمریکا بگوید در ایران هم مردم ‌را با خود به آمریکا می‌بریم، مردم شما هم به هواپیما آویزان می‌شوند!