«علیرضا رئیسی» سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: واکسیناسیون دانش‌آموزان دارای بیماری زمینه‌ای در دستور کار است.
دو کشور چین و کوبا می‌توانند واکسن برای افراد زیر ۱۸ سال تأمین کنند. برنامه داریم حدود شش میلیون دوز واکسن از این کشورها تهیه کنیم و دانش‌آموزان دارای بیماری زمینه‌ای و در معرض خطر را واکسینه کنیم.
این اقدام در کنار واکسیناسیون معلمان، کادر مدارس، رانندگان سرویس‌های مدارس و والدین دانش‌آموزان (در گروه‌های سنی) که در حال انجام است می‌تواند به ایمنی بازگشایی مدارس کمک بسزایی کند. منبع: سیمانیوز