حامد کرزای رئیس جمهوری سابق افغانستان که در کابل حضور دارد با انتشار ویدئویی در کنار نوه هایش از حضور خود و خانواده‌اش در کابل خبر داد و گفت در این شهر خواهند ماند.

کرزای ابراز امیدواری که موضوعات کشور افغانستان و پایتخت از طریق مذاکرات صلح حل شود.