یک پسر دستفروش در کامبوج به بیست زبان زنده دنیا صحبت می کند. او که روزانه با تعداد بسیاری از توریست ها در ارتباط است می تواند اجناس خود را به هر مشتری با هر ملیتی بفروشد.