▫️خوابیدن به پشت، دست‌ها بالا؛ مفید برای کمر و صورت

▫️خوابیدن به روی شکم؛ مراقب گردنتان باشید

▫️وضعیت جنینی؛ باعث بروز کمردرد و گردن‌درد میشود

▫️خوابیدن به پهلوی چپ یا راست؛ شانه‌ها و پاها در عذاب

▫️خوابیدن با چند بالش؛ ‌مفید برای ستون فقرات

▫️خوابیدن به پهلو، دست‌ها مقابل بدن؛ در این نوع خوابیدن احتمال کمر درد وجود دارد

▫️خوابیدن به پهلو، دست‌ها در راستای بدن؛ مراقب‌ چین ‌و ‌چروک پوستی باشید

▫️خوابیدن به پشت، دست‌ها‌ در راستای بدن؛ مفید برای گردن