فداکاری راننده کامیون برای نجات جان بیماران کرونایی در قائمشهر!

راننده تریلی با تایر تکه تکه شده کپسول اکسیژن را به بیمارستان رساند و بعد اعلام کرد که خسارتی را قبول نمی‌کند.