صحبت‌های دکتر احمدرضا درستی متخصص تغذیه در خصوص رژیم غذایی مناسب در دوران کرونا را در ویدئویی زیر تماشا کنید. منبع: سیمانیوز