شوخی پیمان یوسفی با «نایل نصار» داماد بیل گیتس که در رشته سوارکاری در المپیک توکیو 2020 شرکت کرده است را ببینید. منبع: خبر آنلاین