با آزاد سازی آب از سد کرخه امروز چهاشنبه ۳۰ تیرماه آب به مناطق پایین دست سد رسید. منبع: فارس