معتادا میگیرن خوبشم میگیرن...

معاون سازمان بهزیستی: در سه ماهه نخست امسال تست کرونای بیش از ۹ هزار معتاد در مراکز جمع آوری معتادان مثبت شد.