فردی برای نجات دو شتر از وسط جاده، ترفندی خنده‌دار را به کار بست و بچه شتر را دزدید تا بتواند دو شتر را از مرگ نجات دهد. منبع: خبرفوری