جلیلی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: سالی ۵ روز سفر برای زوج‌های جوان و ۳ روز سفر برای ۴ دهک پایین درآمدی به صورت رایگان در نظر گرفتیم. به میزانی که اشتغال و ساخت مسکن کم شده، ۳۰۰ هزار فقره ازدواج نیز کم شده است. طرح سفر، با استفاده از امکانات بلااستفاده دولتی اجرا خواهد شد.