سوال اول مناظره از کاندیداهای ریاست جمهوری 1400

مناظرات انتخاباتی بین 7 نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع «اقتصاد» آغاز شد.

در قسمت اول مناظره سوالی از کاندیداها پرسیده شد و وقتی هم برای انتقاد به صحبتهای دیگر کاندیداها به آنها داده شد.