«هدایت چاهشوری» ورزشکار بوشهری با شکستن ۱۰۱ قالب بتنی به وزن ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم، توانست رکورد شکستن اجسام سخت در جهان را به نام خود ثبت کند. این ورزشکار توانست در یک دقیقه به سلطه ورزشکار امریکایی پایان دهد و رکورد را با ۴۶ عدد سنگ بیشتر ارتقاء دهد تا سال‌ها کسی نتواند این رکورد را از او پس‌ بگیرد و نام کشورمان ایران در کتاب گینس بدرخشد.