یک چهارراه در جنوب چین وجود دارد که موی‌های سر افراد هنگام عبور از آنجا، رو به بالا می‌ایستد. هنوز علت این اتفاق کشف نشده است اما گمان می‌رود الکتریسته ساکن موجود در آن منطقه موجب این امر شده باشد.