در ماه مبارک رمضان تمامی روزه‌داران به نماز و عبادات می‌پردازند و سعی می‌کنند تا جای ممکن رضایت خداوند متعال را کسب کنند. هر روز شما کاربران هم مشاهده کرده‌اید که در تلویزیون و فضا‌های مختلف تلاوت آیات قرآن کریم پحش می‌شود و افرادی که به صورت حضوری در محافل انس با قرآن کریم حاضر نشوند، می‌توانند به صورت غیر حضوری آیاتی از قرآن را تلاوت کنند. در همین راستا صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ویدئویی از لحظات دلنشین زمزمه‌ی رهبر انقلاب با قاری قرآن را در صفحه فضای مجازی منتسب به ایشان منتشر کرد. در ادامه می‌توانید ویدئوی لحظات دلنشین زمزمه‌ی رهبر انقلاب با قاری قرآن را که در فضای مجازی منتشر شده مشاهده کنید: