عزیزاله شهبازی (زاده۱۳۴۷ بهبهان) سیاست‌مدار ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه است، که هم‌اکنون در دولت دوازدهم به عنوان استاندار البرز فعالیت می‌کند

وی دانش‌آموخته کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد علوم سیاسی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دکتری سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه اصفهان است.

او فعالیت شغلی خود را بعنوان کارشناس سیاسی در وزارت کشور آغاز کرد و در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بعنوان معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان فعالیت می‌کرد. وی نیز معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز را برعهده داشت.