ویدئویی از توصیف باورنکردنی یک ناشنوا از نعمتی که خیلی از ما قدردان آن نیستیم را ببینید. منبع: صداوسیما