عصرایران: عبور کشتی تفریحی از وسط یک بزرگراه در هلند را مشاهده کنید.