ویدئویی از چند نکته کرونایی برای آرایشگاه بردن کودکان راببینید. منبع: خبرگزاری صداوسیما