پشت صحنه جالب از مهمانان برنامه فوتبال برتر در زمان برگزاری دربی