دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: متاسفانه استان مازندران در رعایت دستورالعمل های بهداشتی خوب نبوده و کل کشور را تحت شعاع قرار داده است. منبع: شبکه خبر