برای نخستین بار در تاریخ کشور عربستان یک دختر به عنوان صافکار خودرو‌ها مشغول به کار شده است. این دختر زهرا حماده نام دارد و از اینکه توانسته بر این چالش چیره شود ابراز خوشحالی می‌کند. این دختر به خودرو‌ها پولیش می‌زند.