مهران مدیری در نشست خبری فروشگاه زنجیره‌ای قبل از ظهر چهارشنبه