جمشید انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به این سوال که چرا با چین قرارداد ۲۵ ساله می‌بندیم، پاسخ می‌دهد.