سعید نمکی وزیر بهداشت در جلسه‌ای با مقامات استانی، ماجرای سفرش به مشهد را شرح داد.