ویدئویی از شوخی حسن روحانی با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد مقابله با کرونا را مشاهده می‌کنید.