انبار احتکار بیش از ۴۰۰ خودروی صفر در غرب تهران شناسایی شد.