لقب مرد اعدام در حالی با اجرای ۳۵۰ حکم قصاص به قاضی عصمت الله جابری داده شده که خودش می گوید به دلیل گرفتن ۱۸۰ رضایت از خانواده مقتولان باید او را مرد صلح و سازش دانست.