صفوف طولانی مردم لس‌آنجلس برای دریافت خوراکی رایگان از بانک غذایی.