میدان "تکسیم" استانبول که یکی از جاذبه های گردشگری این کشور است و سالانه میلیونها نفر برای بازدید به اینجا می آین حالا در پی اعمال قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا در ترکیه خالی از هر بازدید کننده ای است.