گردشگران چینی، ظاهرا امروز اجازه استفاده از پرواز هواپیمایی ماهان را از شانگهای به تهران پیدا نکردند. فیلمی که مشاهده می کنید نشان می‌دهد ظاهرا پروازهای مستقیم از چین به ایران، بدون مسافران چینی درحال انجام است.

فرادرس