شماری از حرفه‌ای‌ترین آرایشگران کشور، در جریان هفتمین جشنواره مسابقات مهارت آرایشگران برتر کشور، به رقابت پرداختند و در نهایت به آرایشگر برتر کشور، تندیس و قیچی طلا تقدیم شد.