رشد چشمگیر ورزشی بانوان کشورمان در سال‌های اخیر باعث شده است بیشتر کشورهای دنیا در رده باشگاهی با قراردادهای مناسب آنها را به خدمت بگیرند.