دوربین مخفی/ سکوت عجیب برخی از مردم در قبال گرانفروشی!