دختر جوانی که در برابر رستوران عماد طالب زاده آشوب به پا کرده بود او را تهدید به اسیدپاشی کرد

عماد طالب زاده