واکنش عجیب حامد زمان به ماجرای دستگیری او در فرودگاه

حامد زمانی