اجرای ارکست بسیار زیبا و تماشایی از استاد بزرگ شجریان

کنسرت