مهدی یراحی در کنسرت حسین زمان حضور پیدا کرد و به تشویق های حضار در کنسرت پاسخ داد در ادامه مشاهده کنید

کنسرت